• Gladpol, ul. 30 Stycznia 47, 83-110 Tczew
  • +48 58 531-50-64, +48 512-021-994, +48 664-803-960

Gwarancja

Usług najwyższej jakości

Doswiadczenie

Od 1992 roku

Obszar

Krajowy i międzynarodowy

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

Informujemy, że firma P.H.U. GLADPOL STANISŁAW GŁADYSZ (dalej „GLADPOL”) dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych, a także niezmiennie dąży do zgodności ich przetwarzania z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), jak również zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności określa w szczególności zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.gladpol.pl, jak również wskazuje zakres wykorzystywania plików cookies.

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie Państwu zasad i warunków, na jakich GLADPOL przetwarza dane osobowe oraz wskazanie Państwu podstawowych praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

GLADPOL szczególną wagę poświęca ochronie danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich wewnętrznych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

II. POLITYKA COOKIES:

1. Informujemy, że strona internetowa www.gladpol.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Jak wskazano wyżej, niektóre obszary portalu www.gladpol.pl mogą wykorzystywać pliki cookies (ciasteczka), czyli dane informatyczne - w szczególności pliki tekstowe, które są wysyłane przez stronę www i przechowywane są na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie etc) w celu:

a. poprawienia funkcjonalności strony www.gladpol.pl, aby działała ona wygodniej w użyciu,

b. zapamiętywania preferencji i ustawień na stronie www.gladpol.pl,

c. zbierania anonimowych danych statystycznych i reklamowych,

d. tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu,

e. dostosowania zawartości strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

f. stworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

3. Pliki cookies, które są wykorzystywane przez www.gladpol.pl mogą mieć charakter tymczasowy bądź trwały. Tymczasowe cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki internetowej, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z portalu www.gladpol.pl. W każdym wypadku i dowolnym momencie mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies wykorzystując stosowne opcje w Państwa przeglądarce internetowej. W razie problemów, pytań lub wątpliwości w powyższym zakresie doradzamy skorzystanie z pliku pomocy przeglądarki lub bezpośredni kontakt z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

4. Dane osobowe zbieramy poprzez pliki cookies oraz Google Analytics (do analizy zachowań użytkowników stron internetowych).

5. Obok plików cookies strona internetowa www.gladpol.pl może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, adres URL, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu nazwy otwieranych plików, daty i godziny wejść na stronę www, informację o rodzaju Twojego systemu operacyjnego oraz adres strony, z której weszliście Państwo na stronę www.gladpol.pl.

6. Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne informujemy, że podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym (m.in. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) pliki cookies jest właściciel strony www.gladpol.pl, tj. Stanisław Gładysz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. GLADPOL Stanisław Gładysz z siedzibą w Tczewie (83-110) przy ul. 30 stycznia 47, NIP 5931954477.

7. Ustawienia dotyczące plików cookies możecie Państwo zmienić w każdej chwili w swojej przeglądarce internetowej, zazwyczaj w menu/sekcji „Ustawienia” lub „Opcje” i "Bezpieczeństwo" lub "Prywatność". Szczegóły zależą od stosowanego oprogramowania do przeglądania Internetu i można odnaleźć je w dziale „Pomoc” do używanego oprogramowania.

III. POLITYKA PRYWATNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

1. Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Stanisław Gładysz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. GLADPOL Stanisław Gładysz z siedzibą w Tczewie (83-110) przy ul. 30 stycznia 47, NIP 5931954477.

2. Kontakt z Administratorem Państwa danych jest możliwy osobiście lub pisemnie pod adresem P.H.U. GLADPOL Stanisław Gładysz ul. 30 Stycznia 47 w Tczewie (83-110), via e-mail na adres: rodo@gladpol.pl oraz telefonicznie: 58 531 50 64.

Główna (przeważająca) działalność prowadzona przez GLADPOL polega na prowadzeniu robót drogowych oraz robót budowlanych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej GLADPOL przetwarza następujące kategorie danych osobowych dotyczące osób fizycznych będących:

a) naszymi klientami,

b) naszymi potencjalnymi klientami,

c) dostawcami towarów i usług,

d) wspólnikami, pracownikami, zleceniobiorcami, kandydatami do pracy, przedstawicielami, pełnomocnikami, prokurentami oraz osobami reprezentującymi klientów oraz dostawców towarów i usług (w tym również spółek prawa handlowego).

3. Niżej wskazujemy podstawy prawne i cele przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora w związku z funkcjonowaniem strony internetowej www.gladpol.pl:

a) Celem przetwarzania Państwa danych osobowych będzie odpowiedź na zapytanie (zgłoszenie) przesłane przez Państwa za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego udostępnionego na naszej stronie internetowej (przede wszystkim w zakładce /kontakt),

b) Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie:

1. zgoda w zakresie prowadzenia marketingu naszych usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - art. 6 ust. 1 lit a) RODO,

2. podejmowanie czynności na Państwa żądanie przed zawarciem z nami umowy - art. 6 ust. 1 lit b) RODO,

3. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami kierowanymi wobec nas - art. 6 ust. 1 lit f)RODO.

4. Czas przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej przesłankę przetwarzania tych danych osobowych przez Administratora, dlatego informujemy, że:

a. jeśli GLADPOL przetwarza dane osobowe na podstawie dobrowolnej zgody - okres przetwarzania danych trwa do momentu wycofania tej zgody lub na czas wskazanych dla konkretnych celów przetwarzania wskazanych w konkretnych klauzulach informacyjnych,

b. jeśli GLADPOL przetwarza dane osobowe w związku z zawartą umową– okres przetwarzania danych trwa do czasu zakończeniu jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (co do zasady 6 lat od zakończenia wykonania umowy),

c. jeśli GLADPOL przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu - okres przetwarzania trwa do momentu ustania tego uzasadnionego interesu lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą dalszemu przetwarzaniu jej danych, w sytuacjach jednak, gdy sprzeciw taki przysługuje,

d. jeśli GLADPOL przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy,

e. w przypadku danych udostępnionych przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego - Państwa dane będą przetwarzane przez okres prowadzonej korespondencji. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, w zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych będzie niezbędne do dochodzenia, ustalenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami kierowanymi w stosunku do nas.

5. Przypominamy również, iż aktywność zawodowa GLADPOL koncentruje się w szczególności (działalność przeważająca) na usługach związanych z robotami budowlanymi i drogowymi. Realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów obejmuje wszystkie czynności towarzyszące przygotowaniu i realizacji umów dotyczących świadczenia usług, roszczeń z tym związanych, konieczności udostępnienia informacji na rzecz właściwych instytucji oraz przekazywanie wszelkich istotnych informacji dotyczących oferowanych przez nas usług, prowadzenie rekrutacji osób zainteresowanych pracą i prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług.

6. Jak wskazano wyżej cele i podstawy przetwarzania danych oraz okresy przetwarzania danych będą na bieżąco aktualizowane, doprecyzowane oraz przekazywane osobom, których dane te będą przetwarzane w ramach świadczonych usług przez GLADPOL poprzez stosowanie odpowiednich postanowień w zawieranych umowach z kontrahentami lub poprzez udostępnianie odpowiednich klauzul informacyjnych (np. przy rekrutacji, poprzez stosowanie odpowiednich obwieszczeń na terenie siedziby, w stopkach wiadomości e-mail, w przesyłanych ofertach handlowych etc).

7. Informujemy również, że odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być także podmioty przetwarzające: firmy księgowe, doradcy prawni, zewnętrze firmy informatyczne, jak również partnerzy handlowi, których oferta uzupełnia naszą, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych. O danych wówczas udostępnianych GLADPOL będzie informował na bieżąco w ramach współpracy z konkretnymi kontrahentami.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania przez Państwa z udostępnionego przez nas elektronicznego formularza kontaktowego, za wyjątkiem danych dotyczących nr telefonu, którego podanie nie jest niezbędne. Niepodanie danych oznaczonych jako obligatoryjne skutkowało będzie niemożliwością świadczenia przez nas usług za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego.

9. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Polski, UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.

10. Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

11. Informujemy ponadto, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy rodo@gladpol.pl.

12. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.

13. Jednocześnie zapewniamy, że nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa.

14. Niniejsza polityka prywatności może być zmieniana w szczególności w sytuacji, gdy niezbędne będzie to z uwagi na zmiany przepisów, wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane przy ochronie danych, zmiany technologii wykorzystywanej przez GLADPOL do przetwarzania danych osobowych, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez GLADPOL danych osobowych. Wszelkie zmiany polityki prywatności w przyszłości będą publikowane na portalu www.gladpol.pl.Top