• Gladpol, ul. 30 Stycznia 47, 83-110 Tczew
 • +48 58 531-50-64, +48 512-021-994, +48 664-803-960

Gwarancja

Usług najwyższej jakości

Doswiadczenie

Od 1992 roku

Obszar

Krajowy i międzynarodowy

Usługi budowlaneGLADPOL jest firmą z długoletnią tradycją, założoną w 1992 roku, która realizuje projekty na obszarze krajowym oraz międzynarodowym.

Oferujemy usługi z zakresu:

Remonty nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym:

 • usuwanie pojedynczych i grupowych ubytków oraz naprawa zniszczonych fragmentów jezdni, ścieżek rowerowych, parkingów, placów, zatok oraz elementów pasa drogowego;
 • frezowanie i układanie nawierzchni asfaltowej Remonty nawierzchni dróg gruntowych:

Remonty nawierzchni dróg gruntowych:

 • profilowanie dróg gruntowych równiarką wraz z zagęszczeniem oraz uzupełnianie ubytków przekruszonym gruzem betonowym/naturalnym kruszywem łamanym;
 • ścinka poboczy,
 • udrażnianie rowów melioracyjnych.

Remonty cząstkowe chodników oraz nawierzchni nieasfaltowych (układanie nawierzchni z: kostki brukowej, płytek chodnikowych, płyt betonowych typu Trylinka, płyt pełnych żelbetonowych, płyty YOMB,
kostki kamiennej oraz wiele innych).

Zakres prac budowlanych:

 • usuwanie pojedynczych i grupowych ubytków oraz naprawa zniszczonych nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, parkingów, placów, zatok, elementów pasa drogowego;
 • przebudowa chodników i uzupełnianie istniejących odcinków ciągów pieszych, zatok parkingowych itp.;
 • wymiana istniejących krawężników, obrzeży lub układanie nowych;
 • regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury technicznej: studni kanalizacyjne, włazy studni teletechnicznych, kratki i wpusty uliczne itp.

Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego:

 • wykonanie i odtworzenie pionowego i poziomego oznakowania dróg gminnych i wewnętrznych, ścieżek rowerowych, parkingów, placów i zatok.
Top